logo poeta  

prva stranao klubu POETAnasa izdanjapoeta_izdavacnasi donatoriuspostavite kontakt sa namapisite nam

 

  logo poeta
   

ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА ПИСАЦА ПОЕТА

 

РЕДОВНИ ЧЛАН УДРУЖЕЊА ПИСАЦА ПОЕТА

Редовни члан Удружења писаца "ПОЕТА" је свако лице које је добило властити поетски број
и чланску карту Удружења. Као члан Удружења "ПОЕТА" може објављивати књиге
под именом Удружења као Издавача, учествовати на конкурсима као предлог Удружења, преузимати бесплатно књиге у ПДФ формату, конкурисати за доделу награда под именом Удружења,за доделу финансијских средстава и остале многобројне предности.
Поетски број је шифра под којом се приступа сајту Поета (делу ПДФ издања),
њега зна само власники не може се пренети на друго лице.
Редовни члан Удружења постаје се уплатом чланарине, која на годишњем нивоу
износи 1000 динара. Чланство Редовног члана, у Удружењу писаца Поета, престаје неизмиривањем обавезе уплате чланарине за текућу годину.

СТАЛНИ ЧЛАН УДРУЖЕЊА ПИСАЦА ПОЕТА

Стални члан Удружења писаца Поета је свако лице које изабере Комисија за пријем у чланство.
Сви аутори који имају објављену књигу могу поднети захтев за пријем у Удружење писаца
Поета - са назнаком за сталног члана. Стални чланови бирају и могу се бирати у органе и радна тела Удружења, као чланови Жирија, Програмског савета и Редакције и по потреби делегирају у међународне асоцијације. Стални чланови дужни су да редовно плаћају чланарину од оснивања Удружења писаца Поета, ретроактивно, ако су накнадно изабрани после 2004. године. Стални чланови имају сва права прописана Статутом Удружења, одлучују о свим питањима из надлежности Скупштине Поета, иницирају активности везане за унапређење и реализацију циљева Удружења. Стални чланови поседују чланске карте и новинарске акредитације, ако су чланови Редакције. Стални члан може иступити из Удружења писаца Поета давањем писмене изјаве о иступању, дужом неоправданом активношћу или одлуком Дисциплинске комисије.

ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАН УДРУЖЕЊА ПИСАЦА ПОЕТА

Придружени члан је свако лице које сарађује са Удружењем писаца Поета.

ПОЧАСНИ ЧЛАН УДРУЖЕЊА ПИСАЦА ПОЕТА

Почасни чланови Удружења писаца Поета су истакнути појединци
који својим деловањем доприносе остварењу циљева Удружења, што констатује Комисија за пријем нових чланова и престанак чланства.

Уплату чланарине можете извршити на:
УДРУЖЕЊЕ „ПОЕТА“, Београд
Рачун код RAIFFEISEN BANKE број: 265109031000005822

назнака: чланарина за годину/е за коју/е се уплаћује

Уколико желите да помогнете рад Удружења ПОЕТА
на овај рачун можете уплатити и Вашу донацију.

Уколико уплату чланарине вршите из иностранства можете то урадити
директно путем картице, само упишите износ и наведите чланарина

 

.
Обавестите и пријатеље да и они помогну рад Удружења ПОЕТА.

У џепу ништа у души богатство
Помозимо да се њихов глас далеко чује!!!