Zlatko Martinko

U VISINI OKA, Udruženje pisaca Poeta, Beograd 2011.

AKO ME BOLJKA, Udruženje pisaca Poeta, Beograd 2011.

 

BIOGRAFIJA:

Rođen 20.svibnja 1946 u Končanici kod Daruvara. Živi u Medulinu.
            Diplomirao na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu i na Arhitektonskom Fakultetu u Toulouse-u ( Francuska)…
            Već u Gimnaziji je pisao pjesme koje su bile izdavane u školskim novinama, uobičajeno u to vrijeme. Napisao bi i po koju pripovijetku. Okušao se i u sarajevskim "Vidicima"…
            Na fakultetu, s puno manje vremena, pisao bi ponekad, nije izdavao. 1971. god. odlazi u Francusku. Trebao je raditi, imati od čega živjeti. Ipak je nastavio sa zabilješkama, počeo se interesirati za francusku književnost i jezik. Pisao na francuskom jeziku i povremeno se prijavljivao na natječaje za poeziju ili pripovijetke, gotovo uvijek bio u užem izboru i objavljen u književnim časopisima koji su te natječaje organizirali.

            - Najmanje trideset puta je bio objavljen u časopisima, radilo li se o pripovijetkama, kratkim pričama, haiku ili o poeziji, ponajviše na jugozapadu Francuske, (gdje je živio do 2009. godine), ali i na sjeveru Francuske, kao i u pariškoj regiji. - 2009. godine se vraća u Hrvatsku.
            - 2010. godine je uvršten u "Antologiju 21. stoljeća - hrvatskog urbanog pjesništva", koja je tiskana u Osijeku, prema izboru Milenka Ćorića – Mike. ISBN 978-953-99113-6-2. Objavljen na mnogim e-medijima (kao na primjer KNS, KULTIM i drugdje)

            Član je Hrvatskog Književnog Društva u Rijeci.
            Član je Udruženja Pisaca "POETA" iz Beograda

            Izdaje istovremeno i zbirku pjesama " U VISINI OKA" kod istog izdavača, a u pripremi ima još dvije zbirke pjesama, dvije zbirke haiku, jednu zbirku pripovijedaka i jedan roman. Sve su to izvodi iz njegovih zabilješki, kroz 40 godina pisanja na hrvatskom, francuskom i češkom jeziku, koje sada sređuje…